Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului !
Spitalul Orasenesc Gaesti Harta Spitalul Orasenesc Gaesti
  Noi avem grija de sanatatea dumneavoastra si a familiei !

Concursuri si anunturi

ANUNT licitatie deseuri

ANUNT scoatere la concurs posturi medici

   Tematica de concurs :

   Tematica de concurs pentru postul de Medic Primar Obstetrica-Ginecologie

   Tematica de concurs pentru postul de Medic Specialist Neurologie

   Tematica de concurs pentru postul de Medic Specialist Cardiologie

   Tematica de concurs pentru postul de Medic Primar Medicina de Urgenta

ANUNT concurs iunie-iulie 2016

   Tematica de concurs :

   Bibliografie concurs iunie-iulie 2016

   PROGRAMUL NATIONAL DE PREGATIRE A INFIRMIERELOR

   Fisa post asistent medical debutant Boli Interne

   Fisa post asistent medical debutant Sectie Chirurgie

   Fisa post asistent medical principal Boli Interne

   Fisa post infirmier Boli interne

   Fisa post infirmier debutant ATI

   Fisa post infirmier debutant Boli interne

   Fisa post ingrijitor curatenie Ambulatoriu Integrat

   Fisa post ingrijitor curatenie Boli Interne

   Fisa post ingrijitor curatenie farmacie

   Fisa post ingrijitor curatenie Sectie Chirurgie

   Procese verbale :

   Procese verbale selectie dosare concurs iunie-iulie 2016

   Procese verbale concurs 29.06.2016

   Procese verbale concurs 04.07.2016

   Procese verbale concurs 05.07.2016

   Procese verbale concurs 06.07.2016

   Procese verbale concurs 07.07.2016

   Procese verbale concurs 08.07.2016

   Procese verbale concurs 13.07.2016

   Procese verbale concurs 14.07.2016

   Procese verbale concurs 15.07.2016

   Procese verbale concurs 18.07.2016

   Procese verbale concurs 19.07.2016

ANUNT CONCURS Director Medical

ANUNT CONCURS Medici

ANUNT CONCURS Tesa

   Procese verbale :

   Procese verbale selectie dosare concursuri noembrie 2016

   Proces verbal concurs ECONOMIST BIROU MANAGEMENTUL CALITATII, scris

   Proces verbal concurs ECONOMIST SERV. ADMINISTRATIV, scris

   Proces verbal concurs AGENT SECURITATE, scris

   Proces verbal concurs BUCATAR - BLOC ALIMENTAR, scris

   Proces verbal concurs LACATUS MECANIC, scris

   Proces verbal concurs PROBA INTERVIU ECONOMISTI

   Proces verbal concurs Proba practica BUCATAR si LACATUS

   Centralizator rezultate concurs BUCATAR si LACATUS

ANUNT Colaboratori garzi

ANUNT CONCURS ocupare posturi vacante, decembrie 2016 -ianuarie 2017

   Tematica de concurs pentru postul de Asistent Medical Principal Laborator Clinic

   Centralizator selectie dosare decembrie 2016

   Proces verbal rezultate proba scrisa asistent medical debutant Comp. Nou Nascuti - decembrie 2016

   Tabel rezultate proba scrisa si practica concurs asistent medical deb Sectie Pediatrie - decembrie 2016

   Procese verbale concursuri din 23.12.2016

   Procese verbale concursuri din 27.12.2016

   Procese verbale concursuri din 28.12.2016

   Procese verbale concursuri din 04.01.2017

   Procese verbale concursuri din 05.01.2017

   Proces verbal concurs AGENT SECURITATE 10.01.2017

   Proces verbal proba interviu AGENT SECURITATE 12.01.2017

   TABEL REZULTAT FINAL CONCURS AGENT SECURITATE 14.01.2017

ANUNT CONCURS MANAGER

   Lista candidatilor inscrisi la concursul pentru ocupararea postului de manager organizat in data de 14.04.2017

   PROCES VERBAL CONCURS MANAGER din data de 14.04.2017

ANUNT CONCURS ocupare posturi vacante, luna martie 2017 si bibliografie

   Completare bibliografie pentru asistenti medicali si ingrijitor

   Centralizatoare selectie dosare concursuri aprilie 2017

   Anunt modificare proba scrisa 03.04.2017

   Proces verbal rezultate proba scrisa AS. MED. DEB. din 03.04.2017

   Tabel rezultate proba scrisa ingrijitor-curatenie 04.04.2017

   Tabel rezultate proba scrisa din 05.04.2017

   PROCES VERBAL CONTESTATIE PROBA SCRISA INGRIJITOR-CURATENIE

   Barem corectare ingrijitor curatenie Obstetrica-Ginecologie

   Centralizator nominal cu rezultatele finale pentru asistent medical debutant din data 06.04.2017

   Centralizator nominal cu rezultatele finale pentru ingrijitor curatenie Obstetrica-Ginecologie din data 06.04.2017

   Centralizator nominal cu rezultatele la proba practica pentru instalator si zugrav din data 07.04.2017

   Centralizator nominal cu rezultatele finale pentru ingrijitor curatenie din data 10.04.2017

   Centralizator nominal cu rezultatele finale pentru instalator si zugrav din data 10.04.2017

   Centralizator nominal cu rezultatele la proba scrisa pentru infirmier si ingrijitor din data 29.05.2017

   Rezultat proba interviu ingrijitor curatenie 31.05.2017

   Rezultat final proba interviu ingrijitor curatenie 31.05.2017

ANUNT CONCURS DIRECTOR MEDICAL

   Proces verbal selectare dosar Director Medical

   Metodologie organizare concursuri Comitet Director

   Rezultat final concurs Director Medical

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

   Metodologie organizare concursuri Comitet Director

   Rezultat final concurs Director Financiar-Contabil

ANUNT CONCURS JURIST GRUPA I A

   Bibliografie si tematica pentru concurs jurist gr. IA

   Borderou notare lucrare pentru concurs jurist gr. IA

   Centralizator nominal cu rezultatele la proba scrisa pentru concurs jurist gr. IA

   Centralizator nominal cu rezultatele la proba interviu pentru concurs jurist gr. IA

ANUNT CONCURS MEDICI

ANUNT CONCURS ingrijitor curatenie temporar vacant

   Selectie dosare concurs ingrijitor curatenie din data 07.08.2017

   Rezultat final proba scrisa si proba interviu din data 07.08.2017

ANUNT organizare Licitatie Publica vanzare deseuri metalice

ANUNT CONCURS INFIRMIER DEBUTANT-COMP. NEONATOLOGIE SI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT-COMP. ATI SI BIBLIOGRAFIE

   Centralizator proba scrisa infirmer debutant 06.10.2017

   Centralizator final asistent medical debutant 06.10.2017

   Centralizator nominal rezultate proba interviu infirmer debutant 09.10.2017

ANUNT Licitatie publica vanzare deseuri

ANUNT Organizare concurs promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului TESA

   Borderou rezultate examen de promovare in grad/treapta imediat superioara din data de 08.12.2017

Anunt examen de promovare pentru functia de Asistent medical debutant

Anunt examen de promovare pentru Infirmier debutant

ANUNT CONCURS Asistent medical Laborator, Obstetrica-Ginecologie, Angajat spalatorie

   Bibliografie CONCURS

   Selectie dosare concurs Asistent medical Obstetrica-Ginecologie

   Rezultate proba scrisa concurs Angajat spalatorie

   ERATA la Rezultate proba scrisa concurs Angajat spalatorie

   Rezultate proba scrisa si interviu concurs Asistent medical Obstetrica-Ginecologie

   REZULTAT PROBA INTERVIU SPALATOREASA SI REZULTAT FINAL ASISTENT Obstetrica-Ginecologie

ANUNT CONCURS MEDICI

   Anunt concurs medici Viata Medicala

   REZULTAT EXAMEN MEDIC MEDICINA DE URGENTA

Anunt examen de promovare in grad/treapta imediat superioara - Asistent medical debutant - Compartiment ATI

   Borderou rezultat examen de promovare in grad/treapta imediat superioara din data de 09.05.2018

ANUNT EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL

   Borderou notare lucrari - examen de promovare in grad/treapta imediat superioara din data de 23.05.2018

ANUNT CONCURS ASISTENTI MEDICALI DE LABORATOR - LABORATOR ANALIZE MEDICALE

   BIBLIOGRAFIE ASISTENTI MEDICALI LABORATOR

ANUNT CONCURS MEDICI

Anunt concurs post temporar vacant chimist

   BIBLIOGRAFIE POST CHIMIST

ANUNT CONCURS SI BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL GENERALIST LABORATOR ANALIZE MEDICALE

   Anunt amanare concurs

   ANUNT SELECTIA DOSARELOR - CONCURS ASISTENTI MEDICALI LABORATOR

   REZULTATE PROBA SCRISA - CONCURS ASISTENTI MEDICALI LABORATOR

   REZULTATE PROBA PRACTICA - CONCURS ASISTENTI MEDICALI LABORATOR

   REZULTATE PROBA INTERVIU - CONCURS ASISTENTI MEDICALI LABORATOR

   CENTRALIZATOR REZULTATE FOINALE - CONCURS ASISTENTI MEDICALI LABORATOR

Anunt licitatie publica cu strigare pentru vanzare deseuri rezultate in urma casarii

Anunt reorganizare licitatie publica cu strigare pentru vanzare deseuri rezultate in urma casarii

Anunt reorganizare licitatie publica cu strigare pentru vanzare deseuri rezultate in urma casarii

ANUNT CONCURS MAGAZINER SI SPALATOREASA

   Tematica si bibliografie - CONCURS ocupare post spalatoreasa

   Tematica si bibliografie - CONCURS ocupare post magaziner

   Centralizator nominal selectie dosare pentru CONCURS MAGAZINER SI SPALATOREASA

   Proces verbal contestatie selectie dosare pentru CONCURS MAGAZINER SI SPALATOREASA

   BAREM CORECTARE CONCURS SPALATOREASA

   CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SRISA - CONCURS SPALATOREASA

   CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA PRACTICA - CONCURS SPALATOREASA

   CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU - CONCURS SPALATOREASA

   CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE - CONCURS SPALATOREASA

Anunt valorificare deseuri

Anunt concurs medic specialist Diabet + medic primar OG

Anunt si bibliografie concurs ASISTENT MEDICAL PL in cadrul Compartimentului Primiri Urgente

   CENTRALIZATOR NOMINAL SELECTIE DOSARE ASISTENT MEDICAL PL

   CENTRALIZATOR NOMINAL BAREM SI REZULTATE PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL CPU

   CENTRALIZATOR NOMINAL REZULTATE PROBA PRACTICA SI PROBA INTERVIU ASISTENT MEDICAL CPU

   CENTRALIZATOR NOMINAL REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL CPU

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE MEDICI

   Anunt calendar concurs medici CPU

   Rezultat concurs ocupare posturi vacante medici CPU

   Calendar concurs medic OG

   Anunt amanare concurs post vacant medic OG

   Rezultat examen post vacant medic OG

ANUNT CONCURS POST TEMPORAR VACANT CHIMIST

   REZULTAT EXAMEN POST TEMPORAR VACANT CHIMIST

ANUNT CONCURS POST VACANT MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR

   Calendar concurs medic specialist Med. de Laborator

   Anunt amanare concurs medic specialist Med. de Laborator

   Tematica si biliografie concurs medic specialist Med. de Laborator

   Rezultate examen medic specialist Med. de Laborator

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE MEDICI

   Anunt data desfasurare concurs post vacant MEDIC DIABET ZAHARAT

          Link-uri utile :


 Primaria Orasului Gaesti


 Directia De Sanatate Publica Dambovita


 Ministerul Sanatatii


 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


 Colegiul Medicilor din RomaniaCopyright 2007-2015. Spital Oresenesc Gaesti. All rights reserved